| cz sk en

Auly, prednáškové miestnosti, konferencie

AULY A POSLUCHÁRNE

Kontaktujte našich MY DVA zamestnancov - >>> bratislava@mydva.sk alebo na bezplatnej telefonickej linke 0800 222 444

Auly a posluchárne je možné vybaviť rôznymi spôsobmi.

Kapacitne najvýhodnejším riešením je systém sklopných sedadiel. Tieto sklopné sedadlá môžu byť vybavené pevnými alebo sklopnými stolíkmi. Sedadlá môžu byť čalúnené alebo z lakovanej bukovej preglejky. Tento systém je možné umiestniť do prednáškovej miestnosti s rovnou i stupňovitou podlahou. Kapacita takto vybavenej miestnosti je takmer dvojnásobná oproti miestnosti vybavenej pomocou stolov a stoličiek.

Pri použití tejto varianty je nutné vypracovanie projektu pre konkrétnu realizáciu, s ohľadom na túto skutočnosť uvádzame len radové ceny za jedno miesto vrátane stolíka.

Ďalším možným riešením je použitie štandardných stolov a stoličiek. Stoly v tomto prípade bývajú s rámovou podnožou na guľatých alebo joklových nohách, zostavené do zmontovaných rad alebo iba voľne umiestnené. V prípade použitia samostatných stolov, je možné nábytok v miestnosti premiestňovať, prípadne použiť aj pre iné účely. Stoličky bývajú vyberané konferenčné alebo klasické žiacke.

Poslednou možnosťou je použitie stoličiek so sklopnými stolíkmi, prípadne sklopné stoly so samostatnými stoličkami. Výhodou tejto varianty je možnosť nábytok po použití uskladniť a miestnosť využiť pre iné účely.