| cz sk en

Jazykové učebne

Školský nábytok a vybavenie do jazykových učební

Kontaktujte našich MY DVA zamestnancov - >>> bratislava@mydva.sk alebo na bezplatnej telefonickej linke 0800 222 444

Jazykové učebne pomáhajú zaistiť na školách modernú výučbu jazykov. Dodávané aplikácie umožňujú vlastnú definíciu tried a nastavení, počúvanie pre študentov a odpočúvanie vybraných študentov, delenie do skupín. Dodávaný program je jednoduchý a prehľadný a umožňuje zobrazenie aktuálnej situácie v triede podľa aktuálnych potrieb učiteľa.