| cz sk en

Náš pracovný tím zahrňuje nasledujúce pracovné pozície. V tejto chvíli nie je aktuálne vypísané žiadne výberové personálne konanie a však v prípade, že by ste v našom tíme radi pracovali a domnievate sa, že nám budete mať čo ponúknuť, pošlite svoj životopis na adresu bratislava@mydva.sk.

 

Vývojový pracovník

 1. Vývoj nových výrobkov
 2. Návrhy atypov
 3. Spracovanie výrobných výkresov

Projektant/Architekt

 1. Návrhy dispozičných riešení
 2. Návrhy atypov
 3. Spracovanie výrobných výkresov

Obchodný manažér

 1. Zodpovednosť za obchodné prípady
 2. Rokovanie so zákazníkmi, dodávateľmi
 3. K dispozícií vlastný automobil, telefón, PC

Asistentka obchodného oddelenia

 1. Zodpovednosť za realizáciu obchodných prípadov po administratívnej stránke
 2. Plánovanie logistiky, montáž, fakturácia

Vedúci montáže

 1. Zodpovednosť za vlastnú realizáciu obchodných prípadov