| cz sk en

Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.mydva.sk

 

Zásady ochrany osobných údajov platia pre túto stránku a pre návštevníkov našej stránky.

 

Vstupom a používaním tejto stránky vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

 

Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke ponuky, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na výrobok,  budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky.


Presnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť MY DVA Slovakia, s. r. o.  z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané spoločnosťou MY DVA Slovakia, s. r. o. 

Identifikácia návštevníka

Záujemca dáva spoločnosti MY DVA Slovakia, s.r.o., prípadne ďalším príjemcom, súhlas k spracovaniu im poskytnutých údajov za účelom :

  1. poskytnutia služby, spravidla prijatie dopytu, jeho spracovanie, doručenie do miesta určenia, platobných transakcií, vyúčtovanie služby, komunikáciu so záujemcom behom realizácie dopytu a podobne.
  2. poskytnutie informácií  záujemcom o detailoch pracovných podmienkach, službách a ďalších informácií dôležitých pri vykonávaní činnosti pre spoločnosť MY DVA Slovakia, s.r.o.

Záujemca udeľuje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov bez časového obmedzenia spoločnosti MY DVA Slovakia, s.r.o. prehlasuje, že údaje budú spracované iba v súlade s účelom vyjadrenia týmto súhlasom.

 

Zoznam dodávateľov

MY DVA Slovakia, s. r.o. ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero dodávateľov pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na stránku alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.