| cz sk en

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | ÚSTAV PRE NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

Vybavenie vysokoškolských výskumných laboratórií laboratórnym nábytkom – stoly, skrine, stoličky.